Ne može biti uspješnog naviještanja kraljevstva Božjeg osim ako je evanđelje doneseno u samo srce društva i ako je svojim svjetlom dodirnulo njegove strukturne, kulturne i religiozne vidike. Učinkovit dijalog s članovima drugih predaja nastaje već zajedničkim zalaganjem oko preobražaja kulturnog i socijalnog života kojim ljudi žive. Preobrazba ljudskih kultura zahtijeva dijalog s religijama koje ih nadahnjuju i odgovarajuće zalaganje u društvenim uvjetima koji ih strukturiraju. Želimo li svoj vjeru usmjeriti prema Bogu i njegovoj pravdi u svijetu, onda se ta pravda ne može postići, a da u isto vrijeme ne svratimo pozornost na kulturne dimenzije društvenog života i na način koji neka kultura samu sebe određuje s obzirom na religijsku transcendenciju.

Danas jasno spoznajemo:

  • Nema službe vjere bez promicanja pravde, ulaska u kulture, otvorenosti drugim religioznim iskustvima.
  • Nema promicanja pravde bez priopćavanja vjere, preobrazbe kulture, suradnje s drugim predajama.
  • Nema inkulturacije bez priopćavanja vjere drugima, dijaloga s drugim predajama, zauzimanja za pravdu.
  • Nema dijaloga bez udjela u vjeri s drugima, vrednovanja kultura, brige oko pravde.

U svjetlu 4. dekreta i našeg sadašnjeg iskustva, sada možemo izričito reći da se naše poslanje u službi vjere i promicanju pravde mora proširiti tako da bi, kao integralne dimenzije, obuhvatilo naviještanje evanđelja, dijalog i evangelizaciju kulture. Te dimenzije pripadaju zajedno našoj službi vjere – one su “sine confusione, sine separatione” – jer se rađaju iz jedne poslušne pozornosti na ono što radi uskrsli Krist da bi svijet vodio u puninu kraljevstva Božjeg. Te dimenzije, unutar našeg objedinjenog poslanja, razvijaju uvid kakav su dale naše posljednje generalne kongregacije i apostolsko iskustvo Družbe u mnogim dijelovima svijeta. Tu se pronalazi dubok primjer, nadahnut Duhom Svetim, osjećanja s Crkvom in missione, tako da naša karizma obogaćuje evangelizatorsko poslanje Crkve.

iz 2. dekreta 34. Generalne kongregacije Družbe Isusove, naslovljenog “Službenici Kristova poslanja”

Fotografija: pavan gupta

Prethodni članakMoral temeljen na razlučivanju
Sljedeći članakSluženje bez moći