Uvjeti poslovanja i politika privatnosti

1. O PRODAJNOM MJESTU

2. O PROIZVODIMA I USLUGAMA

3. UVJETI KUPOPRODAJE

Ovaj dokument utvrđuje opće uvjete koji reguliraju upotrebu mrežne stranice  www.ignacije.hr/poklon i kupnju proizvoda na njoj.

Pozivano Vas da prije korištenja ovom mrežnom stranicom pročitate ove uvjete, našu politiku kolačića i našu politiku privatnosti.

A. NAŠI PODACI

Centar za duhovnost i kulturu Ignacije (dalje: Centar)
OIB: 48091917503, registriran u Registru udruga pod brojem: 21014222
Sjedište: Palmotićeva ulica 31, Zagreb, Republika Hrvatska
Kontakt: ignacije@igancije.hr

B. NARUDŽBA PUTEM INTERNET TRGOVINE

Kupnja je vrlo jednostavna i sastoji se od 3 koraka kroz koje Vas vode detaljne upute na zaslonu.

Nakon što ste dovršili odabir artikala, pregledajte svoju košaricu te odaberite Nastavak kupnje

 1. U prvom koraku upisujete svoje osobne podatke kao i podatke primatelja ako je adresa dostave različita od Vaše. 
 2. Drugi korak rezerviran je za izbor vrste plaćanja – karticom ili bankovnom uplatom. 
 3. U trećem koraku prikazat će se točan izračun Vaše kupnje, uključujući i poštarinu. Ukoliko ste odabrali karticu kao sredstvo plaćanja tada Vas idući korak vodi na sigurno sučelje Corvus Pay servisa gdje trebate upisati osnovne podatke o kartici, a ako plaćate putem bankovne uplate tada dobivate potrebne podatke za uplatu. Po uspješnom zaključenju narudžbe, dobit ćete potvrdu o kupnji na svoju e-mail adresu. 

C. NAČINI I UVJETI PLAĆANJA

Cijena proizvoda je cijena navedena na mrežnoj stranici u trenutku predaje narudžbe. Sve cijene navedene na mrežnoj stranici oslobođene su poreza na dodanu vrijednost temeljem članka 90. stavka 1 Zakona o PDV-u.

Trenutno raspolažemo sljedećim načinom plaćanja:

 • općom uplatnicom (internet bankarstvom)
 • kartičnim plaćanjem (Visa, MasterCard, Maestro)

D. IZJAVA O KONVERZIJI VALUTE

Sva plaćanja bit će izvršena u hrvatskim kunama. Ukoliko plaćanje izvršavate karticom čija valuta nije hrvatska kuna (HRK), iznos računa Vaše kreditne kartice bit će dobiven kroz konverziju cijene iz HRK u hrvatske kune u vašu lokalnu valutu prema važećoj tečajnoj listi Hrvatske narodne banke. Kao rezultat ove konverzije postoji mogućnost da se dogodi mala razlika u odnosu na originalnu cijenu istaknutu na našoj mrežnoj stranici.

E. DOSTAVA I PREUZIMANJE

Dostava narudžbe izvršava se putem GLS pružatelja usluge dostave, a kupljene proizvode šaljemo unutar 7 radnih dana, najkasnije u zakonom propisanom roku od 30 dana.

Ako nismo u mogućnosti isporučiti proizvode u roku od 30 dana (zbog kašnjenja u procesu proizvodnje ili nedostatku proizvoda na zalihama), nudimo mogućnost dogovora o produljenom roku isporuke. Ukoliko se proizvodi ne isporuče unutar produljenog roka, kupac ima pravo na povrat novaca i poništenje narudžbe.

F. TROŠAK DOSTAVE

Trošak dostave ovisi o veličini proizvoda te će biti iskazan prilikom narudžbe, a definiran je cjenikom usluga pružatelja usluge GLS Croatia d.o.o.

Trošak dostave podmiruje kupac.

G. REKLAMACIJE

Centar se obvezuje isporučiti proizvod koji je ispravan te odgovara opisu proizvoda koji se nalazi na mrežnoj stranici

U slučaju da je kupac iz bilo kojeg razloga nezadovoljan isporučenim proizvodom, isti može zamijeniti ili vratiti unutar 14 dana od primitka proizvoda, a trošak proizvoda će mu biti u potpunosti refundiran. Takav proizvod je potrebno poslati na adresu Palmotićeva ulica 31, Zagreb, Republika Hrvatska.

Uz proizvod koji udovoljava povratu, obavezno mora biti priložena kopija računa te pisana izjava o razlogu povrata s brojem bankovnog računa (IBAN) na koji da Centar izvrši povrat sredstava. U suprotnom povrat nećemo biti u mogućnosti obraditi.

Pravo na povrat proizvoda čije će troškove povrata snositi Centar, kupac može koristiti u sljedećim slučajevima:

 • kupcu je isporučen proizvod koji nije naručen,
 • isporučeni proizvod ne odgovara opisu proizvoda,
 • isporučeni proizvod ima vidljive greške ili oštećenja.

U svim drugim slučajevima izravne troškove povrata proizvoda snosi kupac.

Kupac je odgovoran za svako umanjenje vrijednosti proizvoda koje je rezultat rukovanja proizvodom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti proizvoda.

H. PRAVO NA JEDNOSTRANI RASKID UGOVORA

Ukoliko želite jednostrano raskinuti ugovor, to možete učiniti u roku od najkasnije 14 dana od dana od kada vam je predmet predan u posjed. Obavijest o jednostranom raskidu ugovora možete poslati putem elektroničke pošte ispunjavanjem Obrasca za jednostrani raskid ugovora (link na obrazac).

Obrazac za jednostrani raskid ugovora

 1. Ime, prezime i adresa potrošača __________________________
 2. Prima: Centar za duhovnost i kulturu Ignacije
  Palmotićeva ulica 31, Zagreb, Republika Hrvatska
  elektronička pošta: 
 3. Ja, _____________________, ovim izjavljujem da jednostrano raskidam Ugovor o prodaji sljedeće robe_________________, naručene/primljene dana ______________________.
  – potpis potrošača (samo ako se ovaj obrazac ispunjava na papiru)
  – datum.

U slučaju raskida, svaka je strana dužna vratiti drugoj ono što je primila na temelju ugovora. Povrat proizvoda mora se izvršiti bez odgađanja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana obavještavanja o odluci da raskidate ugovor, a uplaćena sredstva bit će vam vraćena bez odgađanja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana zaprimanja obavijesti o jednostranom raskidu ugovora, odnosno tek nakon što proizvod bude vraćen ili dostavite dokaz da ste proizvod poslali natrag i to istim sredstvima plaćanja kojima ste se koristili prilikom plaćanja.

Potrošač je dužan snositi izravne troškove povrata robe te odgovora za svako umanjenje vrijednosti robe koje je rezultat rukovanja robom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe.

Jednostrani raskid ugovora nije moguć nakon ispunjenja ugovora o uslugama (predavanja, seminari…), a ispunjenje je započelo uz izričit prethodni pristanak potrošača te uz njegovu potvrdu da je upoznat s činjenicom da će izgubiti pravo na jednostrani raskid ugovora iz ovoga odjeljka ako usluga bude u potpunosti ispunjena.

4. ZAŠTITA POVJERLJIVIH PODATAKA

Kupnjom na mrežnoj stranici www.ignacije.hr/poklon dajete suglasnost da Centar prikuplja i obrađuje podatke navedene u obrascu narudžbe u mjeri potrebnoj za realizaciju ugovornog odnosa odnosno isporuku naručene robe.

Suglasnost za obradu podataka dajete u svrhu obrade i isporuke naručenih proizvoda za sve vrijeme trajanja Vaše kupovine.

Podaci o sadržaju narudžbe poznati su samo osobama Centra Ignacije ovlaštenim za obradu i pripremu paketa za isporuku te se ni na koji način ne ustupljuju trećim stranama. Svi djelatnici Centra Ignacije odgovorni su za zaštitu osobnih podataka kupaca.

Naši informatički sustavi su tehničkim i organizacijskim mjerama zaštićeni od neovlaštenog pristupa, izmjene ili širenja Vaših podataka, kao i od gubljenja ili brisanja.

5. IZJAVA O PRIKUPLJANJU I KORIŠTENJU OSOBNIH PODATAKA

Centar za duhovnost i kulturu Ignacije obvezuje se pružati zaštitu osobnim podacima korisnika, na način da prikuplja samo nužne, osnovne podatke o korisnicima koji su nužni za ispunjenje naših obveza, odnosno procesuiranja narudžbe. Svi se podaci o korisnicima strogo čuvaju i dostupni su samo djelatnicima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Svi djelatnici i poslovni partneri odgovorni su za poštivanje načela zaštite privatnosti.

U zakonski dozvoljenim okvirima Vaše podatke dostavljamo sljedećim partnerima:

 • Dostavnoj službi
 • Pružatelju usluga naplate i banke

Vezano za prikupljanje i obradu Vaših osobnih podataka, osiguravamo Vam sljedeća prava:

 • Pravo na pristup
 • Pravo na ispravak
 • Pravo na brisanje („pravo na zaborav”)
 • Pravo na ograničenje obrade
 • Pravo na prenosivost podataka
  Prava na prigovor

Pravo na pristup

Imate pravo dobiti od nas potvrdu obrađuju li se osobni podaci koji se odnose na Vas te, ako se takvi osobni podaci obrađuju, pristup osobnim podacima i sljedećim informacijama: svrsi obrade, kategorijama osobnih podataka o kojima je riječ, primateljima ili kategorijama primatelja osobnih podataka, razdoblju u kojem će osobni podaci biti pohranjeni, informacije o Vašim pravima i izvorima podataka ako nisu prikupljeni od Vas. Ako se Vaši podaci prenose i obrađuju izvan EU, imate pravo na informaciju o odgovarajućim zaštitnim mjerama. Kad je to moguće, možete dobiti kopiju osobnih podataka koji se obrađuju.

Pravo na ispravak

Imate pravo ishoditi od nas ispravak netočnih osobnih podataka koji se na Vas odnose, a koji smo dužni provesti bez nepotrebnog odgađanja. Uzimajući u obzir svrhe obrade, imate pravo dopuniti nepotpune osobne podatke, među ostalim i davanjem dodatne izjave.

Pravo na brisanje („pravo na zaborav”)

Imate pravo ishoditi od nas brisanje osobnih podataka koji se na Vas odnose, bez nepotrebnog odgađanja, ako ne postoji zakonit razlog za daljnju obradu tih podataka s naše strane (primjerice, ako podaci više nisu nužni u odnosu na svrhe za koje su obrađivani). Ako takav zakonit razlog ipak postoji, o tome ćemo Vas detaljno informirati u sklopu odgovora na Vaš zahtjev za brisanjem.

Pravo na ograničenje obrade

Imate pravo ishoditi od nas ograničenje obrade Vaših osobnih podataka u sljedećim situacijama: ako osporavate točnost; ako obrada nije zakonita, a protivite se brisanju; ako ih tražite radi postavljanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva, a nama nisu potrebni za obradu; ako ste uložili prigovor vezano za obradu Vaših osobnih podataka i čekate potvrdu.

Pravo na prenosivost podataka

Imate pravo podatke koji se odnose na Vas i koje ste nam pružili zaprimiti u strukturiranom, uobičajeno upotrebljavanom i strojno čitljivom formatu i prenijeti ih drugom pružatelju usluga tj. voditelju obrade podataka, ako su ispunjeni sljedeći uvjeti: obrada se temelji na Vašoj privoli ili na ugovoru i uz to se provodi automatiziranim putem. Prilikom ostvarivanja svojih prava na prenosivost podataka imate pravo na izravni prijenos podataka od nas drugome voditelju obrade, ako je to tehnički izvedivo.

Pravo na prigovor

Ako se obrada Vaših osobnih podataka zasniva na ostvarenju naših legitimnih interesa, imate pravo u svakom trenutku uložiti prigovor na takvu obradu osobnih podataka u mjeri u kojoj se obrada odnosi na Vaše podatke. Ako uložite takav prigovor:

 • vezano za izravni marketing – nećemo dalje obrađivati Vaše osobne podatke u svrhu izravnog marketinga;
 • vezano za druge slučajeve legitimnog interesa – nećemo dalje obrađivati Vaše osobne podatke u svrhu na koju se prigovor odnosi, osim u slučaju da dokažemo da postoje uvjerljivi legitimni razlozi za obradu koji nadilaze Vaše interese, prava i slobode ili ako je to potrebno radi postavljanja, ostvarivanja ili obrane naših pravnih zahtjeva

Za sva pitanja ili zahtjeve u vezi s Vašim osobnim podacima, njihovim čuvanjem i obradom, obratite nam se na e-pošta.

6. IZJAVA O KOLAČIĆIMA

Što je cookie (kolačić)

Kolačić je dio informacija spremljenih na vaše računalo, mobitel ili tablet, koje mogu biti dostavljene neposredno od strane mrežne stranice koju posjetite (kolačići od prve strane) ili u suradnji i za potrebe mrežne stranice od treće strane (kolačići treće strane). Kolačići u pravilu spremaju vaše postavke, postavke za mrežnu stranicu i sl. Nakon što opet otvorite mrežnu stranicu, vaš internetski preglednik šalje natrag kolačiće koji pripadaju ovoj mrežnoj stranici. To omogućuje stranici da prikaže informacije prilagođene vašim potrebama. Kolačići mogu imati širok raspon informacija, uključujući i dio osobnih informacija. Takve informacije mogu biti spremljene jedino ako vi to omogućite. Sama mrežna stranica ne može dobiti pristup informacijama koje im niste dali te ne mogu pristupiti niti jednoj drugoj datoteci na vašem računalu.

Kako ih onemogućiti

Želite li onemogućiti spremanje kolačića na svoje računalo, možete to učiniti. Sam čin blokiranja mogao bi imati negativan učinak na korištenje mrežne stranice. Kako bi isključili kolačiće, potrebno je namjestiti postavke i konfiguracije vašeg internetskog preglednika. U izborniku preglednika odaberite pomoć i informacije o kolačićima te slijedite upute.

Što su privremeni kolačići?

Privremeni kolačići ili kolačići sesije uklanjaju se s računala po zatvaranju internet preglednika. Pomoću njih mrežnog mjesta pohranjuju privremene podatke.

Što su stalni kolačići?

Stalni ili spremljeni kolačići ostaju na računalu nakon zatvaranja programa internet preglednika. Pomoću njih mrežnog mjesta pohranjuju podatke, kao što su ime za prijavu i lozinka, tako da se ne morate prijavljivati prilikom svakog posjeta određenom mjestu.

Kako www.ignacije.hr koristi kolačiće?

Mrežna stranica www.ignacije.hr može koristiti kolačiće i pohranjivati ih na uređaj Korisnika. Kolačiće koristimo kako bismo znali kada i kako Korisnik koristi mrežnu stranicu, a u svrhu poboljšanja korisničkog iskustva, personalizacije sadržaja i pružanja oglasa relevantnijih Korisniku. Kolačiće koristimo zbog nekoliko svrha. Kako bi omogućili normalno funkcioniranje mrežne stranice www.ignacije.hr, pregled cjelokupnog sadržaja te zadovoljili sve tehničke preduvjete za normalan rad mrežne stranice koristimo kolačiće koje nazivamo „neophodni kolačići”. Kolačiće koji nisu neophodni, ali uvelike utječu na korisničko iskustvo nazivamo „statistički kolačići”. Oni nam omogućuju praćenje i analizu informacija na mrežnoj stranici, kako bismo saznali na koji način se mrežna stranica koristi ili koliko su naše marketinške aktivnosti učinkovite. Naposljetku, za personalizaciju sadržaja i pružanja relevantnijih oglasa u skladu s interesima Korisnika, koristimo i „marketinške kolačiće”, koji prate na koji način Korisnik koristi mrežnu stranicu.

Neophodni kolačići

Neophodni kolačići su nužni za normalan prikaz i rad mrežne stranice www.ignacije.hr. Oni omogućuju da se mrežna stranica, njen sadržaj i sve funkcionalnosti u cijelosti prikažu Korisniku. S obzirom na to da su ovi Kolačići nužni za funkcioniranje mrežne stranice, oni se ne mogu isključiti na samoj mrežnoj stranici, ali ih Korisnik može obrisati ili blokirati u postavkama svog internetskog preglednika.

Statistički kolačići

Mrežna stranica www.ignacije.hr koristi statističke kolačiće kako bi pratila cjelokupan promet te analizirala kako Korisnici koriste mrežnu stranicu. Primjerice, prikupljamo i analiziramo informacije o posjetima mrežnoj stranici, ispunjenim obrascima, vremenu provedenom na pojedinim podstranicama www.ignacije.hr, korištenim uređajima i internetskim preglednicima, zemljopisnim lokacijama, načinu korištenja i ponašanju Korisnika na mrežnoj stranici. Također, statistički kolačići koriste se i za analizu učinkovitosti marketinških aktivnosti. Informacije prikupljene na temelju ovih kolačića pomažu nam u optimizaciji mrežne stranice s ciljem poboljšanja iskustva Korisnika.

7. IZJAVA O SIGURNOSTI ONLINE PLAĆANJA

Pri plaćanju na našoj internet trgovini koristite CorvusPay – napredni sustav za siguran prihvat platnih kartica  putem interneta.

CorvusPay sustav osigurava potpunu tajnost Vaših kartičnih i osobnih podataka već od trenutka kada ih  upišete u CorvusPay platni formular. Platni podaci prosljeđuju se šifrirano od Vašeg internet preglednika do banke  koja je izdala Vašu karticu. Naša trgovina nikada ne dolazi u kontakt s cjelovitim podacima o Vašoj platnoj  kartici. Također, podaci su nedostupni čak i djelatnicima CorvusPay sustava. Izolirana jezgra samostalno  prenosi i upravlja osjetljivim podacima, čuvajući ih pri tome potpuno sigurnima.

Formular za upis platnih podataka osiguran je SSL transportnom šifrom najveće pouzdanosti. Svi skladišteni  podaci dodatno su zaštićeni šifriranjem, korištenjem kriptografskog uređaja certificiranog prema FIPS  140-2 Level 3 standardu. CorvusPay zadovoljava sve zahtjeve vezane uz sigurnost on-line plaćanja propisane  od strane vodećih kartičnih brandova, odnosno posluje sukladno normi – PCI DSS Level 1 – najviši sigurnosni  standard industrije platnih kartica. Pri plaćanju karticama uvrštenim u 3-D Secure program Vaša banka uz  valjanost same kartice dodatno potvrđuje i Vaš identitet pomoću tokena ili lozinke.

Corvus Pay sve prikupljene informacije smatra tajnom i tretira ih u skladu s tim. Informacije se koriste  isključivo u svrhe za koje su namijenjene. Vaši osjetljivi podaci u potpunosti su sigurni, a njihova privatnost  zajamčena je najmodernijim zaštitnim mehanizmima. Prikupljaju se samo podaci nužni za obavljanje posla  sukladno propisanim zahtjevnim procedurama za on-line plaćanje.

Sigurnosne kontrole i operativne procedure primijenjene na našu infrastrukturu osiguravaju trenutnu  pouzdanost CorvusPay sustava. Uz to održavanjem stroge kontrole pristupa, redovitim praćenjem sigurnosti i dubinskim provjerama za sprječavanje ranjivosti mreže te planskim provođenjem odredbi o informacijskoj  sigurnosti trajno održavaju i unaprjeđuju stupanj sigurnosti sustava zaštitom Vaših kartičnih podataka.

Hvala što koristite CorvusPay!

Logotipi kartičnih sigurnosnih programa