U povodu 55. Svjetskog dana sredstava društvenih komunikacija Hrvatsko društvo katoličkih novinara objavilo je imena dobitnika godišnjih nagrada i priznanja. Centar za duhovnost i kulturu ignacije.hr osvojio je nagradu za najbolju mrežnu stranicu s kršćanskim sadržajem.

Sretni smo što je portal ignacije.hr prepoznat kao dobro koje vrijedi, oživljava život i putokaz je svima onima koji žele naučiti kako hoditi k Bogu u školi sv. Ignacija Lojolskoga. Nagrada je priznanje i svim suradnicima koji su svojim trudom i radom pomogli da ovaj projekt oživi. Ovaj u potpunosti volonterski projekt, prije nepunih godinu dana pokrenuli su hrvatski isusovci sa suradnicima laicima te se prvi put na jednome mjestu na moderan način objedinjuje znanje i praksa duhovnosti sv. Ignacija koju već pet stoljeća baštine isusovci.

Osim velikog broja članaka o ignacijevskoj tradiciji, portal sadrži poticajne i edukativne video sadržaje, teološke tekstove, meditacije te praktične ignacijevske savjete za dinamičan duhovni život. Obrađuje pitanje donošenja odluka, duhovne pratnje kao načina življenja Crkve, duhovnih vježbi kao i dara i vještine razlikovanja duhova. Objašnjava kako se ignacijevska duhovnost živi u praksi da vjera bude živa.

Pred svakim čovjekom brojni su izazovi, iz dana u dan. Mnoge izazove ne možemo savladati sami i potrebna nam je pomoć. Učimo kako živjeti u ovom svijetu te kako voljeti ljude i svijet oslanjajući se na dobro, birati uvijek veće dobro.

Centar za duhovnost i kulturu ignacije.hr namijenjen je svima koji žele podići kvalitetu, zrelost i autentičnost svoga duhovnog života te pomaže u traženju odgovora na brojne izazove današnjice.

U sklopu Centra je i program “Manreza” gdje su na jednom mjestu okupljeni svi ignacijevski programi koje nude isusovci i njihovi suradnici: različiti vikendi, seminari, online tečajevi, duhovne vježbe i drugi. Cilj je svih programa isti: omogućiti okvir za traženje i nalaženje Boga, iskustvo susreta s Njim, samima sobom, svijetom u kojemu živimo.

Na kraju, najveća radost nije to što je ignacije.hr najbolja mrežna stranica s kršćanskim sadržajem već pitanje kako ćemo opravdati to povjerenje.

Unutrašnji “motor” koji Ignacija drži na putu do odluke jest čežnja za “što boljim”. Za ovu unutarnju dinamiku karakteristična je njegova izreka: “Smijete biti zadovoljni samo s uvijek boljim.” To je i naš “motor”, i poticaj da sve što radimo bude sve na veću slavu Božju!

Prethodni članakRad na vlastitoj nutrini
Sljedeći članakReligijske teme Star Treka