O nama

Centar za duhovnost i kulturu Ignacije nudi tradiciju sv. Ignacija svim osobama koje žele rasti u zrelosti i autentičnosti svog duhovnog života. Ova tradicija je provjerene kvalitete, povezana s konkretnim životom, integralna, klasična i suvremena u isto vrijeme. U tom smislu Centar želi biti alternativa duhovnostima privatnih objava te pobožnostima koje su teoretske, teološki nezrele i siromašne, ili ne odgovaraju na izazove i potrebe suvremenog čovjeka i svijeta.

Centar Ignacije je apostolsko djelo isusovaca (Družbe Isusove). Isusovcima je prvima povjereno poslanje pokazivanja puta prema Bogu kroz Duhovne vježbe i razlučivanje. To isusovci zajedno sa suradnicima kroz ovaj Centar žele činiti kroz vlastito življeno iskustvo i znanje o toj tradiciji.

Centar stavlja poseban naglasak na formaciju drugih te raznolikost sadržaja i programa. U svom djelovanju želimo biti uključivi poštujući raznolikost (religioznu, nacionalnu, političku…) osoba koje u Centru pronalaze snagu i poticaje za život u Kristu.

OIB: 48091917503
MB: 05436613

Centar Ignacije je i neprofitna udruga čije je poslanje osnaživati kvalitetu života suvremenog čovjeka kroz duhovnu tradiciju Ignacija Lojolskoga.
Ciljevi udruge su:

  • osnaživanje odnosa i poticanje na osobno iskustvo čovjeka sa samim sobom, drugima, prirodom i Bogom,
  • promicanje ekumenizma, međureligijskog dijaloga, pomirenja, otvorenosti i zajedništva s drugima i drugačijima,
  • poticanje na aktivno življenje osobne duhovnosti kroz konkretan angažman u društvu, pogotovo spram isključenih, zapostavljenih i marginaliziranih,
  • omogućavanje rasta u sposobnosti razlučivanja i donošenja zrelih životnih odluka,
  • poticanje suradnje te dijeljenja znanja i iskustva između osoba koje gaje ignacijevsku duhovnost.

Statut udruge Centar Ignacije pronađi ovdje.

Trogodišnji strateški plan pronađi ovdje.

Izvješće o radu udruge pronađi ovdje: za 2021., 2022. i 2023. godinu.

Financijsko izvješće FINA-e pronađi ovdje: za 2021. i 2022. godinu.

Centar Ignacije primatelj je donacije zaklade Rhema.