VolimGA

Volonterska mreža Ante Gabrić (VolimGA) je program edukacije i slanja osoba na volontersko iskustvo izvan Europe. Program prati cjelokupni proces zaprimanja prijava, organiziranja puta, edukacije i formacije volontera te pruža podršku volonterima za vrijeme volontiranja u izabranoj državi i zajednici.

Projekt VolimGA djeluje u sklopu Centra za duhovnost i kulturu Ignacije. Centar Ignacije je udruga koja osobama koje žele rasti u zrelosti i autentičnosti svog duhovnog života nudi tradiciju sv. Ignacija. Centar želi biti alternativa duhovnostima i pobožnostima koje su teoretske, teološki nezrele ili siromašne ili pak ne odgovaraju na izazove i potrebe suvremenog čovjeka i svijeta. Poseban naglasak Centar stavlja na formaciju i raznolikost sadržaja i programa. Centar Ignacije je potpuno volonterski projekt. Veliku većinu aktivnosti i projekte Centra na tjednoj bazi ostvaruje više od 55 volontera iz 5 različitih zemalja. Volontiranje je, dakle, temelj funkcioniranja svega što Centar radi i nudi.

Sam program formacije i slanja volontera u misije nastao je kao odgovor na uočenu potrebu i želju, kako mlađe, tako i populacije u zrelijim godinama, za darivanjem sebe, svog vremena i svojih talenata za dobrobit drugih.

Prije odlaska u volonterska mjesta volonteri su obavezni proći program edukacije kao pripremu za volontersku misiju. Tijekom pripreme naglasak će se staviti i na duhovnost, ali će se sudionike upoznati i s kulturom, razlikama u običajima, načinima ophođenja, komunikacije, lokalnoj zajednici, povijesti države, društva i politike zemalja u kojima se volontira. Volontere će se detaljno upoznati s mjestom volontiranja i uvjetima volonterskih mjesta. Program će buduće volontere pripremati uz vodstvo kroz minimalno 4 mjeseca. Isto vodstvo će se nastaviti za vrijeme volontiranja zahvaljujući suvremenim načinima komunikacije. Formacijski tim će se sastojati od raznih iskustveno-educiranih stručnjaka. Uz višemjesečnu obaveznu pripremu volontera Program pruža i administrativnu podršku (putovanje, prijave, cjepiva i sl., komunikacija s voditeljima misija na terenu…) i financijsku potporu.

Sudionici edukacije su obvezni prisustvovati svim edukacijama te će tijekom pripreme dobiti različite zadatke i materijale koje trebaju proučiti. Volonterske misije moguće je započeti 2 mjeseca nakon završetka edukacije (zbog zdravstvene pripreme, kupovine avionskih karata i sl.), a sam angažman u zemlji volontiranja trajat će minimalno 2 mjeseca.

Program edukacije za ovaj volonterski angažman obuhvaća 3 dimenzije rasta i iskustva: duhovna (duhovnost), kulturna (inkulturacija) i volonterska (pravda).

Volonterka Andreja Čondor u Tanzaniji. Foto: Privatni album

Tri dimenzije formacije

1. Duhovnost

U periodu pripreme za volontiranje osoba prolazi školu duhovnosti. Volonter će minimalno 4 mjeseca prije samog volonterskog iskustva biti uključen na mjesečnoj razini u duhovnu pratnju. Isto iskustvo pratnje će biti osobi osigurano i za vrijeme samog volontiranja. Naglasak formacije u duhovnosti bit će stavljen na osvješćivanje i osobni rast kroz vlastito iskustvo tj. konkretan život. U tom smislu osoba će biti educirana da minimalno na tjednoj razini vodi vlastiti Dnevnik iskustava.

Na kraju volontiranja odnosno po povratku iz misije osoba će učiniti osvrt na sveukupno volontersko iskustvo.

2. Inkulturacija

Program će se temeljiti na sustavu mentorstva. Volonteri će imati priliku susresti se s osobama koje su imale osobno iskustvo volontiranja u misijama, s osobama koje potječu iz sličnih zemalja u koju volonter ide te sa stručnjacima iz raznih područja koji će govoriti o povijesti, društvenom uređenju i zdravstvenim prilikama iste zemlje. Kroz te susrete volonter se priprema na postojeće razlike u kulturi, komunikaciji, navikama i običajima.

3. Pravda

Kroz formaciju volonter će biti upoznat sa zadacima, odgovornostima i odnosima na mjestu volontiranja. Dobit će informacije o sustavu na mjestu njegovog/njezinog angažmana: organizaciji/instituciji primateljici, odgovornoj osobi te ciljevima i očekivanjima vezano uz konkretan rad volontera.

Volonterima će se ukazati na očekivani učinak njihovog angažmana na društvo i zajednicu koji ih primaju: koje su kratkoročne i dugoročne posljedice za taj kraj i lokalne stanovnike, za kvalitetu njihovih života, koje se nepravde mogu ispraviti, na koji način volontersko djelovanje pomaže u izgradnji pravednijeg i mirnijeg društva konkretne zemlje.

Ako nakon čitanja ovih redaka imaš još neko pitanje, pronađi odgovor na njega među pitanjima i odgovorima.

Prijavi se!