Pitanja i odgovori

  1. Mogu li ja ići volontirati?

U projektu VolimGA mogu sudjelovati punoljetne osobe stabilnog psihičkog i fizičkog zdravlja koje nisu kažnjavane niti se protiv njih vodi kazneni postupak. Osobe moraju imati iskustvo volontiranja s ranjivim skupinama od najmanje 20 sati. Isto je moguće ostvariti i tijekom razdoblja edukacija.

Prije samog odlaska u misiju s volonter(k)om se sklapa ugovor o volontiranju.

  1. Gdje se mogu prijaviti za volontiranje?
VolimGA

Sve informacije glede prijava, informativnog Zoom susreta te uvjeta volontiranja pronađi na www.ignacije.hr/volimga/prijavi-se. Prijave za edukacije se otvaraju dva puta godišnje: u rujnu odnosno u siječnju.

U upitniku prijave je potrebno upisati podatke o sebi i učitati svoj životopis, motivacijsko pismo sa svojim željama i mogućnostima volontiranja te pismo preporuke (od npr. župnika, duhovnika) koje je preporučljivo, ali nije nužno.

  1. Zašto volontirati?

Volontiranje je želja za darivanjem sebe, svog vremena i svojih talenata za dobrobit drugih. Ostvarivanje te želje pruža mogućnost rasta u duhovnom životu i življenja vlastitog odnosa s Bogom, drugima, sa samim sobom i stvorenjem u konkretnosti ovog svijeta i vremena – što je ujedno i misija Centra Ignacije. Samo postojanje želje za ovakvim volonterizmom ukazuje na duboku unutarnju motivaciju osobe, svijest i osjećaj poziva na veće predanje i veću velikodušnost.

Volontiranje, osobito sa socijalno ugroženim skupinama, mijenja čovjeka kroz različite aspekte njegova života. Ponajprije djelovanje volontera ima učinak na one kojima volonteri pomažu kroz podizanje kvalitete njihova života. Nadalje, tu je i učinak volonterskog iskustva na samog volontera i obogaćivanje njegovog života susretom s drugim kulturama, ljudima i izazovima. Konačno, važno je istaknuti i dimenziju odgovornosti za svijet, društvo i zemlju na kojoj živimo kroz brigu za pravedniji, ljepši i zdraviji prostor zajedničkog života svih ljudi.

  1. Koliko dugo mogu volontirati?

Moguć je volonterski angažman od minimalno 2 mjeseca pa do godinu dana.
Moguće je i produljenje dogovorenog volonterskog angažmana za vrijeme samog iskustva, pod uvjetom da su sve tri strane – volonter/ka, organizacija u kojoj se volontira i Centar Ignacije – suglasne s tim prijedlogom (i ako, dakako, postoji pravni temelj za to: viza i slično).

  1. Kada i gdje se održavaju edukacije?

Edukacije u VolimGA su obavezne i traju 4 mjeseca. Odvijaju se u 2 ciklusa godišnje (od veljače do lipnja i od listopada do siječnja). Sastoje se od tri susreta subotom od 9:00 do 16:00 koje se održavaju u Zagrebu, jednog kratkog susreta online i dvije vikend edukacije na Sljemenu i u Hrvatskom Leskovcu. Polaznici edukacije moraju obvezno prisustvovati svim susretima (iznimno je moguće, iz opravdanih razloga, u dogovoru s voditeljima, prisustvovati online) te na susretima dobivaju različite zadatke i materijale koje trebaju proučiti odnosno pripremiti zadaću za sljedeći susret. Odlazak u volontersku misiju moguć je oko 2 mjeseca nakon završetka edukacije i formacije.

  1. Mogu li sudjelovati u edukaciji iako ne mogu (odmah) ići volontirati?

Pripremne edukacije otvorene su za sve zainteresirane osobe za volontersko iskustvo izvan Europe po programu edukacije VolimGA.
Odlazak u volonterske misije nakon edukacije moguć je u periodu od (maksimalno) godine dana nakon završetka edukacije. Ako volonter nije u mogućnosti otići u volontersku misiju odmah po završetku formacije, volonter prije samog odlaska ima obvezu razgovora i duhovne pratnje u trajanju od minimalno 4 mjeseca.

Edukaciji se mogu pridružiti i one osobe koje u vlastitom aranžmanu odlaze na neko volontersko mjesto. U tom slučaju uvjeti sudjelovanja su pohađanje svih susreta edukacije te članstvo u udruzi Centar Ignacije.

Volonterka Andreja u Tanzaniji. Privatni album.
  1. Koji su troškovi edukacija?

Da bi osoba pristupila edukacijama, treba biti član korisnik/ica udruge Centar Ignacije. Godišnja članarina Centra, preko koje osoba cijelu godinu dobiva pristup svim programima Centra (vidi više na www.ignacije.hr/manreza) iznosi 15 €. Ukupni troškovi samih edukacija, 3 jednodnevna susreta plus 2 vikenda, iznose 65 €. U to su uključeni troškovi smještaja i hrane za vrijeme vikend edukacije, osvježenja na jednodnevnim susretima, materijali za edukacije i sl.

  1. U kojim zemljama mogu volontirati?

Za sada je posredstvom VolimGA moguće volontiranje u Beninu, Boliviji, Ekvadoru, Filipinima, Indiji i Ugandi. Više o pojedinačnim volonterskim mjestima moguće je pročitati na stranici Volonterska mjesta.

  1. Koji su troškovima volontiranja i koje financijske mogućnosti mi stoje na raspolaganju?

Troškovi volontiranja razlikuju se ovisno o odabranom volonterskom mjestu odnosno zemlji. Glavni elementi i okvirna procjena rasporeda troškova su sljedeći: putni troškovi 80% (povratna avionska karta, troškovi pribavljanja dokumenata ili plaćanja nužnih pristojbi), smještaj i hrana na mjestu volontiranja 10%, troškovi vezani uz zdravlje 5% (zdravstveno osiguranje, medicinske usluge i cjepiva), ostalo 5%. S detaljima potrebnih financijskih sredstava volonteri će biti upoznati kada će znati konkretne uvjete raspoloživih volonterskih pozicija.

U principu volonter samostalno pokriva sve gore navedene troškove. U slučaju da nije u mogućnosti samostalno pokriti sve troškove volontiranja, postoji mogućnost posudbe sredstava od strane Centra Ignacije u maksimalnom iznosu do 70% ukupnih troškova volonterskog iskustva. U tom slučaju isto će se regulirati volonterskim ugovorom.

Imaš još neko pitanje? Za sve dodatne informacije pošalji nam email na volimga@ignacije.hr.